Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. fbg.be
   fbg.be is een handelsnaam van de besloten vennootschap Comdev met beperkte aansprakelijkheid (statutair) gevestigd te 1018 VC Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nummer 34185194
  2. Klant
   Iedere partij, natuurlijk- en/of rechtspersoon die met fbg.be een overeenkomst heeft gesloten.
  3. Overeenkomst
   De verbintenis tussen fbg.be en Klant op grond waarvan fbg.be diensten voor Klanten verricht.
  4. Bedrijvendatabase
   De bedrijvendatabase is een gegevensbestand waar in informatie over bedrijven is opgeslagen, fbg.be is de eigenaar van deze bedrijvendatabase.


 2. Aansprakelijkheid
  1. fbg.be tracht de gegevens in de database zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, doch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste vermelding van de klant. Klanten die een wijziging wensen door te voeren dienen zich tot fbg.be te wenden en in te loggen door middel van de aan de klant toegekende logingegevens.
  2. fbg.be is niet aansprakelijk voor enige schade in de ruimste zin van het woord welke wordt geleden door klanten tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of aantoonbare grove schuld. fbg.be is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of de oorzaak is van onderbrekingen in de toegang tot de webservers en/of een eventueel gebrek in de beveiliging van klantgegevens.
  3. fbg.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in opdracht van klant of door klant vervaardigde inhoud op de internetpagina of voor eventuele claims welke voortvloeien uit het gebruik van deze inhoud door derden. Klant dient zich er te allen tijde van te verzekeren dat de inhoud van websites hem/haar in rechte toebehoren. Tevens dient klant ervoor zorg te dragen dat de inhoud van zijn/haar website niet in strijd is met de wettelijke bepalingen.


 3. Condities
  1. fbg.be faciliteert de vermelding van bedrijven in de bedrijvendatabase. De vermelding in de database is gratis.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere handeling, aanbieding en overeenkomst tussen fbg.be en klant tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
  3. fbg.be behoudt zich het recht voor om op ieder moment een aanpassing/wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
   1. Overeenkomsten
    Overeenkomsten tussen fbg.be en klant komen tot stand door middel van het daarvoor geëigende programma op de URL http://www.fbg.be/apply.php. Klant verklaart zich door middel van het klikken op de 'Opslaan' knop akkoord met de algemene voorwaarden.
  4. fbg.be behoudt zich het recht voor klanten om haar moverende redenen te weigeren.
  5. fbg.be behoudt zich het recht voor hooguit een keer per maand via email met de klanten te communiceren.


 4. Privacy
  We verzamelen openbare bedrijfsgegevens om deze te delen met website bezoekers. Het email adres van onze leden wordt slechts verzameld t.b.v. communicatie over de vermelding en onze dienstverlening. De opslag van deze gegevens geschiedt op een server die onder eigen beheer staat. Deze gegevens worden gedurende de levensduur van een vermelding opgeslagen.
  Leden kunnen eenvoudig hun gegevens zelfstandig inzien wijzigen of verwijderen door in te loggen en te klikken op de relevante items in het menu.

  Advertenties & Analytics Fbg.be maakt gebruik van Google AdWord advertenties. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op fbg weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van uw interesses, die bijvoorbeeld blijken uit bezoek aan deze site en andere sites op internet. Wanneer het DART-cookie bijvoorbeeld registreert dat u veel websites over taal bezoekt, zal Google de advertenties op deze en andere sites aan uw interesse aanpassen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan, en daar op de knop 'afmelden' te klikken.

  Fbg.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u fbg gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van fbg kunt benutten. Door gebruik te maken van fbg geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.